Can Thiệp Hành Vi Cho Trẻ Tự Kỷ – P99: RỦ BẠN CÙNG CHƠIDạy Trẻ Tự Kỷ Tại Nhà – Hỗ Trợ Phụ Huynh Dạy Trẻ Tự Kỷ Tại Nhà

Nguồn: 100 bài tập can thiệp hành vi của Katherine Maurice


BÀI 99 RỦ BẠN CÙNG CHƠI

Các bước dạy trẻ:

  1. Có gợi ý bằng lời: Trong khi trẻ đang chơi cùng các bạn, hãy lại gần và yêu cầu trẻ hãy rủ một bạn khác cùng chơi một trò chơi yêu thích nào đó (ví dụ: “Con hãy hỏi Minh xem bạn ấy có thích chơi lái tàu không?”. Gợi ý trẻ lại gần trẻ kia và đề nghị cùng chơi (ví dụ: “Minh ơi, bạn có thích chơi lái tàu không?”. Khen thưởng lại cách thực hiện của trẻ. Để cho trẻ cùng tham gia chơi với các bạn. Càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ. Cuối cùng, chỉ khen thưởng những cách trẻ làm đúng mà không cần phải gợi ý.
  2. Gợi ý bằng lời nói: Bố trí một số trò chơi mà trẻ yêu thích trong khu vực chơi của chúng. Khi trẻ và các bạn cùng bắt đầu trò chơi, hãy đợi xem trẻ sẽ đi đến với trò chơi nào. Khi trẻ đến gần một trò chơi nào đó (ví dụ trò chơi lái tàu), ngay lập tức hãy hướng trẻ lại gần một trẻ bạn và gợi ý cho trẻ rủ bạn cùng chơi trò chơi đó (ví dụ: “Minh ơi, chúng mình cùng chơi lái tàu đi”). Khen thưởng lại cách thực hiện của trẻ. Để cho trẻ cùng tham gia chơi với các bạn. Càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ. Cuối cùng, chỉ khen thưởng những cách trẻ làm đúng mà không cần gợi ý. Mỗi lần trẻ tỏ ra hứng thú trong trò chơi nào đó, hãy làm theo các chỉ dẫn trên.
  • Điều kiện trước tiên: Trẻ biết nhắc lại lời nói và biết chuyển lời của người khác, biết yêu cầu, làm theo các chỉ dẫn hai bước, biết chơi trò chơi
  • Gợi ý cách dạy: Cầm tay trẻ hoặc hướng dẫn từ phía sau để trẻ lại gần bạn đồng thời làm mẫu cách đề nghị để trẻ nhắc lại.

 

Chỉ dẫn Trẻ thực hiện Ngày hướng dẫn Ngày trẻ tiếp thu được
Hãy hỏi… (Minh) xem bạn ấy có thích chơi… (lái tàu) không?”
1. Có gợi ý bằng lời
2. Không gợi ý bằng lời

 

  • Gợi ý bổ trợ: Cần nhớ là phải sử dụng những trẻ biết chiều theo ý người lớn để có thể nhận lời cùng chơi với trẻ một cách tích cực. Khi trẻ đã thực hiện yêu cầu một cách đáng tin cậy, hãy dạy trẻ phải làm gì khi các bạn từ chối lời đề nghị (ví dụ: rủ bạn cùng chơi một trò khác). Dùng những tranh/ ảnh về các hoạt động chơi và những chú thích được viết sẵn để gợi ý cách đề nghị cho trẻ.

MỤC LỤC 100 BÀI CAN THIỆP HÀNH VI CHO TRẺ TỰ KỶ

1.             GIAO TIẾP BẰNG MẮT

2.             BẮT CHƯỚC NHỮNG HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG THÔ

3.             BẮT CHƯỚC NHỮNG HÀNH ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT

4.             BẮT CHƯỚC NHỮNG HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG TINH

5.             BẮT CHƯỚC HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG BẰNG MIỆNG

6.             LÀM THEO CHỈ DẪN TỪNG BƯỚC MỘT

7.             CÁC BỘ PHẬN CỦA CƠ THỂ (dễ nhớ và có ý nghĩa)

8.             DẠY BẰNG ĐỒ VẬT

9.             DẠY BẰNG TRANH ẢNH

10.          NHẬN BIẾT NGƯỜI THÂN

11.          ĐỘNG TỪ CHỈ HÀNH ĐỘNG

12.          CÁC ĐỒ VẬT Ở MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

13.          CHỈ VÀO TRANH ẢNH TRONG SÁCH

14.          CHỨC NĂNG CỦA ĐỒ VẬT

15.          VẬT SỞ HỮU

16.          NHẬN BIẾT ÂM THANH CỦA MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

17.          CHỈ VÀO ĐỒ VẬT MÀ TRẺ MUỐN

18.          ĐÒI LẤY MỘT VẬT MÀ TRẺ THÍCH

19.          CÂU TRẢ LỜI “CÓ/ KHÔNG”

20.          NÓI TÊN NGƯỜI THÂN

21.          TRẺ LỰA CHỌN

22.          NHỮNG CÂU HỎI XÃ HỘI

23.          HÀNH ĐỘNG

24.          XẾP VẬT NÀY VÀO CHỖ CỦA VẬT KIA GIỐNG VỚI NÓ HOẶC TƯƠNG XỨNG VỚI NÓ

25.          MÀU SẮC

26.          HÌNH DẠNG

27.          CHỮ CÁI

28.          SỐ

29.          BẮT CHƯỚC CÁC HOẠT ĐỘNG THÔ KHI ĐANG ĐỨNG

30.          BẮT CHƯỚC HOẠT ĐỘNG THEO THỨ TỰ

31.          BẮT CHƯỚC HÀNH ĐỘNG ĐI KÈM VỚI ÂM THANH

32.          BẮT CHƯỚC TẠO CÁC MÔ HÌNH KHỐI

33.          BẮT CHƯỚC CÁC HÌNH VẼ ĐƠN GIẢN

34.          CĂN PHÒNG

35.          CẢM XÚC

36.          NHẬN BIẾT ĐỊA ĐIỂM

37.          LÀM THEO CHỈ DẪN TỪNG BƯỚC MỘT

38.          TRẺ ĐƯA HAI ĐỒ VẬT

39.          THUỘC TÍNH CỦA ĐỒ VẬT

40.          NGHỀ NGHIỆP

41.          GIẢ VỜ

42.          PHÂN LOẠI

43.          ĐẠI TỪ SỞ HỮU

44.          GIỚI TỪ

45.          CÁC THẺ TRANH

46.          NHẬN BIẾT VÀ DIỄN ĐẠT VỀ GIỚI TÍNH

47.          TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VỀ ĐỒ VẬT VÀ TRANH ẢNH

48.          TRẢ LỜI CÓ/ KHÔNG

49.          CHỨC NĂNG CỦA CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ

50.          NHẬN BIẾT CẢM XÚC

51.          TẬP HỢP VÀ GỌI TÊN ĐỒ VẬT THEO TỪNG LOẠI

52.          DẠY TRẺ NÓI CÂU ĐƠN

53.          TRAO ĐỔI THÔNG TIN

 

54.          TRAO ĐỔI THÔNG TIN XÃ HỘI

55.          DẠY TRẺ NÓI KHÔNG BIẾT

56.          DẠY TRẺ NÓI “KIA LÀ CÁI GÌ?”

57.          “ĐÂY LÀ CÁI GÌ”

58.          HỎI VỊ TRÍ ĐỒ VẬT

59.          SỬ DỤNG CÁC ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (ngôi thứ nhất và thứ hai)

60.          SỬ DỤNG CÁC ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (ngôi thứ ba số ít)

61.          TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC CHUNG

62.          MIÊU TẢ TRANH BẰNG CÂU ĐẦY ĐỦ

63.          MIÊU TẢ CÁC ĐẶC TÍNH CỦA ĐỒ VẬT

64.          KỂ LẠI SỰ VIỆC ĐÃ XẢY RA TRONG QUÁ KHỨ

65.          TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VỀ NƠI CHỐN

66.          CHỨC NĂNG CỦA CÁC PHÒNG

67.          TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ THỜI GIAN

68.          CHUYỂN TIN NHẮN

69.          CHƠI ĐÓNG VAI VỚI CON RỐI

70.          GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU

71.          CHỈ RA NHỮNG ĐỒ VẬT KHÔNG CÙNG TÍNH CHẤT VÀ CHỦNG LOẠI

72.          TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VỀ MỘT CÂU CHUYỆN

73.          TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VỀ MỘT CHỦ ĐỀ BẤT KỲ

74.          DẠY TRẺ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU THEO CHỈ DẪN

75.          DẠY TRẺ TÌM ĐỒ VẬT KHI ĐƯỢC GỢI Ý VỀ NƠI GIẤU

76.          DẠY TRẺ PHÂN BIỆT KHI NÀO NÊN HỎI, KHI NÀO NÊN NÓI

77.          DẠY TRẺ KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN

78.          MÔ TẢ THEO CHỦ ĐỀ

79.          DẠY TRẺ KỂ CHUYỆN (có dùng các đồ chơi hỗ trợ)

80.          DẠY TRẺ KỂ CHUYỆN (không dùng đồ chơi hỗ trợ)

81.          YÊU CẦU GIẢI THÍCH KHI KHÔNG HIỂU

82.          SỬ DỤNG CÁC ĐẠI TỪ SỞ HỮU (của con/ của mẹ)

83.          SỬ DỤNG CÁC ĐẠI TỪ SỞ HỮU (của bạn ấy)

84.          SỬ DỤNG ĐÚNG THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

85.          TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VỀ CUỘC NÓI CHUYỆN

86.          MÔ TẢ CÁCH THỨC THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG

87.          DIỄN ĐẠT SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU (với đồ vật trẻ nhìn thấy)

88.          CÁCH DIỄN ĐẠT SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU

89.          TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI LỰA CHỌN

90.          ĐẶT CÂU HỎI CHO NHỮNG THÔNG TIN KHÔNG RÕ RÀNG

91.          TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VỀ NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢ ĐỊNH

92.          HOÀN THÀNH CÂU MỘT CÁCH LÔGÍC

93.          MÔ TẢ CÁC ĐẶC ĐIỂM BẤT THƯỜNG TRONG TRANH

94.          ĐOÁN TRƯỚC SỰ VIỆC

95.          GIẢI THÍCH SỰ VIỆC

96.          NHẬN BIẾT ĐỒ VẬT QUA TÍNH CHẤT VÀ CHỦNG LOẠI

97.          ĐỊNH NGHĨA VỀ CON NGƯỜI, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỒ VẬT

98.          BẮT CHƯỚC CÁC BẠN

99.          RỦ BẠN CÙNG CHƠI

100.        THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG SAU KHI QUAN SÁT


Dạy Trẻ Tự Kỷ Tại Nhà – Hỗ Trợ Phụ Huynh Dạy Trẻ Tự Kỷ Tại Nhà

Nguồn: 100 bài tập can thiệp hành vi của Katherine Maurice

Bình luận

bình luận

Can Thiệp Hành Vi Cho Trẻ Tự Kỷ – P99: RỦ BẠN CÙNG CHƠI
Đánh giá bài viết

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*