Thận trọng với những bài trắc nghiệm ADHDDaytretukytainha.vn – Hỗ Trợ Phụ Huynh Dạy Trẻ Tự Kỷ Tại Nhà

Nguồn: Sách Facebook Tự Kỷ – Tác giả: Tom Hua (Danang Ho)


Thận trọng với những bài trắc nghiệm ADHD

Là phụ huynh, tôi cho rằng đọc và hiểu kết quả từ những bài thẩm định khuyết tật của con em mình là điều rất quan trọng.  Đừng để con mình trở thành nạn nhân bởi sự định kiến, chủ quan, vô cảm của một số bác sĩ và các chuyên gia tâm lý, giáo dục thời nay.

Phụ huynh nên google, tìm hiểu các bài trắc nghiệm cho con em mình do các chuyên gia thực hiện là ấn bản cũ hay mới, ai là nhà xuất bản, bài trắc nghiệm dành cho độ tuổi nào, sắc dân/chủng tộc nào, có bao nhiêu bài chẩn đoán phụ (subtests) trong bài trắc nghiệm chính, và bản báo cáo phải theo khuôn mẫu nào, có đúng với chủ đích của nhà xuất bản hay không?

Rồi, khi hội thảo với chuyên gia về kết quả của các bài thẩm định khuyết tật, phụ huynh phải mạnh dạn yêu cầu họ giải thích từng chi tiết nhỏ, kể cả từng thuật ngữ và điểm số. Sau đó, phụ huynh so sánh báo cáo của họ với các bản mẫu trên mạng thì có thể đoán biết người chẩn đoán cho con mình là thật hoặc dỏm ngay.

Dưới đây là một số bài trắc nghiệm ADHD.  Một số đã quá đát và cần ấn bản mới cho phù hợp với DSM 5 (2013). Ở Mỹ, đa số các bài trắc nghiệm khuyết tật, trí thông minh, khả năng học tập, v.v… đều dựa sự nghiên cứu có mẫu số chung từ các em học sinh thuộc gia đình Mỹ Trắng, giai cấp trung lưu, và nhiều khi không thích hợp với văn hóa của người Á Đông mình.

1) Spadafore Attention Deficit Hyperactivity Rating Scales (S-ADHD-RS): http://www.academictherapy.com.   Trắc nghiệm ADHD cho trẻ từ 5 tuổi đến 19 tuổi. Thời hạn 15 phút. Một đối một. S-ADHD-RS bao gồm 9 mục và 50 câu hỏi cho điểm theo bậc thang về khả năng chú ý, tăng động, bốc đồng và sự thích nghi trong xã hội. Dễ sử dụng.

2) Scales for Diagnosing Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (SCALES): www.proedinc.com.  Trắc nghiệm ADHD cho trẻ từ 5 tuổi đến 18 tuổi. Thời hạn 15 đến 20 phút. Một đối một. SCALES là bài trắc nghiệm chuẩn (standardized) với bậc thang Likert, dựa vào DSM –IV và mẫu thí nghiệm của hơn 3 ngàn trẻ, thanh thiếu niên.

3) Early Childhood Attention Deficit Disorder Evaluation Scale (ECADDES): http://www.hes-inc.com.  Trắc nghiệm ADHD cho trẻ từ 24 tháng tuổi đến 84 tháng tuổi. Thời hạn 15 phút. Một đối một. ECADDES được soạn thảo dựa vào định nghĩa của DSM –IV về ADHD, gồm 2 phần bài dành cho phụ huynh và giáo viên.  Chuyên viên có thể sử dụng computer để chuyển những câu trả lời thích hợp sang điểm chuẩn và thứ hạng.

4) Corner Rating Scales – Revised (CRS-R):  www.mhs.com.  Thời gian của bài trắc nghiệm dài từ 15 đến 20 phút và bài trắc nghiệm ngắn là từ 5 đến 10 phút. Một đối một. Tuổi từ 3 đến 17.  Bài trắc nghiệm có 3 phần – phần 1 dành cho phụ huynh, phần 2 cho giáo viên, và phần 3 dành cho thanh thiếu niên tự trả lời. 3 phần nầy được soạn thảo dựa vào 18 tiêu chuẩn chẩn đoán ADHD của DSM-IV (ấn bản cũ).

5) Children’s Attention and Adjustment Survey (CAAS): www.agsnet.com.   Trắc nghiệm ADHD cho trẻ từ 5 tuổi đến 13 tuổi 11 tháng. Thời hạn 5 đến 10 phút cho mỗi phần. Một đối một.  CAAS có 4 bậc thang đo lường vấn đề giảm chú ý, tăng động, bốc đồng, và những hành vi tiêu cực.

6) Brown Attention-Deficit Disorder Scales – Child and Adolescent Versions (Brown ADD Scales for Children): www.harcourt.com.  Trắc nghiệm ADHD cho trẻ từ 3 tuổi đến 12 tuổi. Thời hạn 10 đến 15 phút. Một đối một.  Nhiều câu hỏi dễ hiểu cho phụ huynh và giáo viên. Bậc thang Brown về ADD có thể kết hợp với điểm chuẩn từ những bài trắc nghiệm khác.

7) Attention deficit-Hyperactivity Disorder Test (ADHDT): http://www.proedinc.com.   Trắc nghiệm ADHD từ 3 tuổi đến 23 tuổi. Thời hạn 15 phút. Một đối một. ADHDT có 3 bài trắc nghiệm phụ về chú ý, tăng động và bốc đồng.  ADHDT khá thông dụng ở Mỹ.

8) Attention Deficit Disorder Evaluation Scale: Secondary-Age Student (ADDES-S):  http://www.hes-inc.com.  Trắc nghiệm ADHD từ 11 tuổi 5 tháng đến 18 tuổi. Thời hạn 15 phút. Một đối một.  ADDES-S có 2 bậc thang phụ về thiếu chú ý và tăng động.  Dùng computer để tính điểm.

9) Attention Deficit Disorders Evaluation Scales-Third Edition (ADDES-3): http://www.hes-inc.com.  Trắc nghiệm ADHD từ 4 tuổi đến 18 tuổi. Thời hạn 15 phút. Một đối một.  ADDES-2 gồm 2 bậc thang dựa vào báo cáo của phụ huynh và giáo viên.


Daytretukytainha.vn – Hỗ Trợ Phụ Huynh Dạy Trẻ Tự Kỷ Tại Nhà

Nguồn: Sách Facebook Tự Kỷ – Tác giả: Tom Hua (Danang Ho)

Bình luận

bình luận

Thận trọng với những bài trắc nghiệm ADHD
Đánh giá bài viết

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*